Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa