1. Kılavuz, rehber. 2. Önder. 3. Yeni bir görüş ve akım başlatan kimse.