Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı.