Her türlü nitelik bakımından eşit olan, benzer olan.