Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan. Her zaman görülenden, olağandan farklı, dikkate değer. Devlete değil, kişiye ait olan.