Başka, yabancı, iyi güzel. Şakacı. Cana yakın, sıcakkanlı. Yürekli, gözü pek.