1. Kutsal. 2. Özellikle birine veya bir şeye ait olan.