1. Temiz, arı. 2. Saf, katışıksız. 3. Kutsal, mübarek.