1. Temiz, lekesiz. 2. Halis, saf. 3. Çok temiz, hoş ve güzel