"Nur gibi parla, ışık saç" anlamında kullanılan bir ad.