Dinsel inanışa göre kıyamette üfürülecek surun ikincisi.