İslâm dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. - bk. Refettin