1. Kaldıran, yükselten, yücelten. 2. Tanrı´nın adlarından biri.