1. Biçim, tarz, üslup. 2. Tutum, davranış, yol. 3. Gidiş, yürüyüş.