1. İncelik, naziklik. 2. Sevecenlik, acıma duygusu.