Dünya işini hoş görenler, alçak gönüllüler, kalenderler.