Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimiz’in kızlarından birinin adıdır.