Firdevsi’nin Şahname”sinde geçen, XI. yüzyıl İran efsanevi prensesinin adı.