1. Gün doğusundan esen hafif rüzgâr. 2. Musikide bir makam.