1. Düğün armağanı. 2. Gelinin başına saçılan şeker, arpa, para gibi şeyler.