1. Yüz yapraklı, katmerli. 2. Katmerli bir gül türü.