1. Göğüsle ilgili, göğse ait. 2. Çocuğun anasıyla olan bağı.