1. Düğünde gelin veya güveye kılavuzluk eden kimse. 2. Dost, arkadaş.