1. Sağlıklı. 2. Güvenilirlik. 3. Gerçek, inanılır.