1. Hasta olmama durumu, esenlik. 2. Güvenilir, inanılır olma durumu.