1. Dinin tanıklığı. 2. Dinin belirtisi, işareti.- bk. Şehadettin