1. Mutluluk. 2. Basiret, geleceği görme. - bk. Şehamet