1. Sevk eden, götüren. 2. Neden, sebep. 3. Yıldırım.