"İhtiyatlı, temkinli ol, kendini koru" anlamında kullanılan bir ad.