Coşkulu, taşkın yaradılışlı, hareketli olan kimse. - bk. Selcan