Cömertlik, el açıklığı, iyilikseverlik. - bk. Semahat