1. Yerinde durma, kımıldamama. 2. Sözünden, kararından vazgeçmeme.