1. Sebatlık, sözünde, kararında durma. 2. Sebatlı, sözünde duran.