Coşkulu, taşkın yaradılışlı, hareketli olan kimse.