Ruhu güçlü, kuvvetli olan. 1. Hareketli, coşkulu kimse. 2. İyi huylu ve maharetli.