1. Gökle ilgili, göksel. 2. Tanrı´dan gelen, ilahî.