Ser-kan. Baş kan, soylu kan. Asil bir soydan gelen kimse.