1. Örten. 2. Ayıplan örten, bağışlayan anlamında Tanrı adı.