1. Kutsal sayılan yıldızlar. 2. Yukarı çıkma, yükselme.