Kalbin ortasında var olduğuna inanılan siyah benek. - bk. Süveyda