Taç takınmış olan, saygı duyulan ünlü, tanınmış kimse.