"Bütünüyle ele geçir" anlamında kullanılan bir ad..