1. Baltacı. 2. Yeniçeriler arasında baltalı asker sınıfı.