Mevlevi dervişlerinin sema ayini sırasında giydikleri giysi.