"Çabuk iş gören, becerikli biri ol" anlamında kullanılan bir ad.