1. Adaletli kimse. 2. Yasa adamı, hukukçu. - bk. Tüzemen