1. Anlayış, zekâ. 2. Benzeyiş. 3. Soy sop, kabile, soy. - bk. Ukuş