İnsanları birbirine kaynaştıran bir soydan gelen kimse.