1.Yüce, yüksek, ulu. 2. Eski Türklerde Gök Tanrı´ya verilen ad.