1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü. 2. Devlet.